İletişim:     0(216) 456 12 01
                                                          What's Up: 0(546) 457 12 01

DOĞAL DOĞUMGEBELER İÇİN : SAĞLIKLI DOĞUMA GÖTÜREN UYGULAMALAR


Doğum şekli kuşkusuz günümüzün en çok konuşulan konularından biri. Özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde artan sezaryen oranları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum yöntemlerini yeniden sorgulamamıza neden oldu. Ülkemizde devlet kurumlarında olan doğumların % 50 si , özel kurumlarda % 80 i sezaryen ile gerçekleşmekte. Dünyada neredeyse en yüksek sezaryen oranına sahip ülkelerdeniz. Oysa dünya sağlık Örgütüne göre kabul edilebilir sezaryen oranı % 15.

Modern Obstetrik yönetim elbetteki riskli gebelerin önceden ayırd ederek gerekli önlemlerin alınması konusunda gelişmeler göstererek anne ve bebek sağlığına müthiş bir katkıda bulunmuştur. Özellikle ters gidebilecek durumlarda sezaryen kurtarıcı ve mükemmel bir ameliyattır. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde sezaryen riskleri de oldukça azaltılmıştır. Anestezi tekniklerindeki gelişmeler, yeni antibiotiklerin bulunması ve kullanılması, cerrahi teknik ve materyallerdeki gelişim sezaryenin daha kabul edilebilir bir ameliyat olmasını da sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak da artık neredeyse hiçbir doğum müdahalesiz gerçekleşemez olmuş, doğal seyirden tamamen uzaklaşılmış, doğumda riskin çok fazla olduğu algısı gelişmiş ve bu da başta gebelerde olmak üzere, eşi ve ailesinde stres ve korkuya neden olur olmuştur. Günümüzde gelinen noktada riski düşük olan gebeler de dahil olmak üzere doğum büyük bir korku haline geldi ve kadınların doğuma, kendilerine ve bedenlerine olan güvenleri erozyone oldu. Artan sezaryen oranları nedeniyle giderek normal doğumun riskli bir olay olduğu kanısı yaygınlaşmaya başladı.

Oysaki yüzyıllardır nesillerin devamını sağlayan doğum olayı normal, doğal ve sağlıklıdır. Doğuma yapılacak olan gereksiz müdahaleler doğumun işleyişini bozar. Gebelere rahat edebilecekleri, mahremiyetlerini koruyabildikleri, sağlıklı ve güven duyacakları bir ortam sağlanırsa, yeterli duygusal ve fiziksel destek verilirse birçok doğum sorunsuz gerçekleşecektir. Kanıta dayalı tıp çalışmaları ile başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok kurum günümüzde normal doğumu desteklemektedir. Bu kurumlar anne- baba adaylarına ve sağlık profesyonellerine sağlıklı bir doğum için gerekli şartların sağlanması konusunda eğitimler verirler. Bu sayede birçok ülkede doğum servislerinde sunulan hizmetler anne ve bebeklerin yararına olacak şekilde düzenlendi. Bunun en güzel örnekleri doğumdan sonra emzirme konusunda ve bebeklerin bebek odasında değil de annenin yanında bulunmalarının sağlandığı anne-bebek dostu hastaneler konusunda yapıldı. Şimdi sırada doğumdan hemen sonra anne ile bebeğin birleşmesinin sağlandığı, tentene temasın sağlandığı doğumlar için koşulların oluşturulmasında. Yeni doğmuş sağlıklı bir bebeğin tek ihtiyacı annesidir ve doğumdan hemen sonra bebeği muayene etmek için bekleyen bebek doktoru yerine annesinin kucağına verilmelidir. Bu yeni doğmuş bir bebek için güvende olduğu hissinin algılanması açısından son derece önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü bir çalışma sonrasında ' Normal Doğumda Bakım Uygulamaları ' adında bir rehber hazırladı ve yayınladı. Normal ve Doğal Doğumu destekleyen misyonu ile tüm dünyada tanınan Lamaze Organizasyonu da yeni 2 önerisi ile bu rehberi zenginleştirdi.

Buna göre:
1.Doğum kendi başlamalıdır.
2.Doğum yapan kadınlara duygusal ve fiziksel destek verilmelidir.
3.Doğumda doğal ve aktif ıkınma teknikleri tercih edilmelidir.
4.Doğumdan sonra anne ve bebeği bir arada tutulmalı ve emzirme için limitsiz imkan sağlanmalıdır.
5.Annelere doğum boyunca hareket özgürlüğü verilmeli
6.Doğum eylemi boyunca rutin müdahalelerden kaçınmalı.

Yapılan araştırmalarda doğumdan hemen sonra annelerinin kucağına verilen ve tentene temasın hemen sağlandığı doğumlar ile rutin hastane bakımları yapıldıktan sonra annelerine verilen bebekler karşılaştırılmış ve birinci grupta annelerde 3. günde meme angormanına bağlı ağrının daha az olduğu, annede daha az anksiyete ( kaygı, korku ) yaşandığı, bebeğin ilk emzirmede daha etkili emdiği, 12 kat daha az ağladığı, kalp atışı, solunum ve vücut ısısının daha stabil olduğu, kan şekerinin anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır. Neonatal nörologlar anne bebek bağlanmasının hemen kurulduğu doğumlarda bebeğe sakin ve huzurlu bir ortama geldiğine dair bir güven verildiğini savunmaktadırlar. Bu nedenle anne adaylarının doğum tercihlerini yaparken bilinçli ve eğitimli olmaları son derce önemlidir, doğumu ve doğumda karşılaşabileklerinizi öğrenmek ve buna hazırlanmak sizin sorumluluğunuzdur. Biz profesyonellerin görevi ise bilimsel veriler ışığında size doğru bilgileri ve tercih seçeneklerinizi sunmaktır.

Doğum sizin en büyük deneyiminizlerindendir ve size özeldir. Sağlıklı ve mutlu doğumlar.

Op.Dr. Pınar Tokatlıoğlu JinekologumAtaşehir Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği www.pinartokatlioğlu.com jinekologum Ataşehir facebook www.jinekologumatasehir.com