İletişim:     0(216) 456 12 01
                                                          What's Up: 0(546) 457 12 01

Occiput Posterior Geliş

 Oksiput Posterior Duruş nedir?

Normal Doğumdan Sezaryene geçiş nedenleri arasında Oc. Post duruşlar önemlidir. Gebeliğin son haftalarına yaklaştıkça fetüslerin neredeyde yüzde 95 i anne karnında tepetaklak dururlar. Bu aslında bebek için normal doğum pozisyonudur. ( Anne dik vaziyette başı yukarıda dururken bebeğin başı annenin kemik pelvisinin içinde durmaktadır) Baş yerine anne pelvisinde bebeğin makadı,( makad geliş) ayakları (ayak geliş) veya kolları (Transvers geliş) olabilir. Doğum eylemi başlayana kadar bebeğin geliş şekli çok önemli değildir, ancak doğum eylemi başladığında Normal vajinal doğumun olup olamaması açısından bu pozisyonlar önemlidir. Doğumun ilerlemesi Baş geliş doğumlarda daha olağan seyrederken, makad gelişler sezaryeni gerektirebilir, Yan duruş ya da tıbbi adıyla transvers duruşda vajinal doğum mümkün olamaz, sezaryen gereklidir. Bebeğin başının aşağıda olduğu durumlarda da doğum eylemi başladığında bebeğin başının annenin kemik yapına uyum sağlayarak rahatça ilerleyebilmesi için kemik çatının anatomisine uygun bir pozisyonda yerleşmesi gerekir.
Bu pozisyon da çoğu kez bebeğin yüzünün annenin sırtına dönük olduğu pozisyondur. Yani Bebeğin kafasının occiput adı verilen arka kısmı annenin ön tarafına doğrudur(Occiput anterior) Eğer bebeğin occiput adı verilen kafasının arka bölgesi annenin arka tarafında durursa / Occiput posterior) bebek doğum kanalına uygun çap ile giremez. Occiput posterior yerleşimde uygunsuz çap yanında bebeğin ve annenin kemik kısımları yanyanadır ve bu da annenin belinde şiddetli ağrılara neden olur, epidural analjeziden bile fayda görmeyebilirler. Doğum eylemi alışıldığından uzun sürer, doğumun ilerlememesi durumunda sezaryen gerekliliği ortaya çıkar. Doğum eylemi başlamadan bebeğin oc. post da olması çok anlam ifade etmez, bu pozisyondaki bebeklerin çoğu oc. anteriora döner. Yine doğum eylemi başlamadan oc. ant. duran bebekler de eylem sırasında oc. post a dönebilir. Bu dönüşün bilinen bir nedeni yoktur.
İlerlemeyen travaylarda vajinal muayene ile veya Ultrason muayenesi ile tanı konur. Eylem ilerlemiyorsa sectio planlanır. Yapılan çalışmalarda ; normal doğum olarak başlayan eylemlerde acil sezaryena alınma ihtimali normal bebeklere göre 3 kat daha fazladır, vakum ya da forseps takılması, geniş epizyotomi açılması, gibi operatif doğum oranları da 2 kat daha fazladır. Yine bu bebeklerde doğumda birkaç kez vakum takılıp bebeğin çıkmaması nedeniyle acil sezaryene geçiş oranı da oc. ant bebeklere göre oldukça yüksektir.

Occiput Posterior için risk faktörleri:
-İlk gebelik ve ilk doğum olması
-Anne yaşının 35 den fazla olması
-Obesite -Daha önceden OP doğum öyküsü
-4000 gramdan iri bebek